โปรดกรอกข้อมูลขอรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book ของขวัญปีใหม่จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้ให้    
ชื่อผู้รับ    
โทรศัพท์    
อีเมลผู้ให้หรือผู้รับ    
อาชีพในฝันของผู้รับ    

Creative Commons License
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ต้นฉบับ ห้ามแก้ไข ธันวาคม 2560
พัฒนาโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี